Regulamin

Będziemy wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 12:00 do godziny 10:00.
2. Uwzględniamy życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
3. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.
4. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania zarezerwowanego terminu opłaty nie podlegają zwrotowi.
6. Opłata za cały pobyt płatna jest z góry pierwszego dnia po zakwaterowaniu.
7. Świadczymy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących świadczonych usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi pracownikom niezwłoczną reakcję.
8. Mamy obowiązek zapewnić naszym Gościom:
warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku
bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
profesjonalną i uprzejmą obsługę
9. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie usługi:
udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu
przechowywanie bagażu Gości zameldowanych
10. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością Gości jest ograniczona tzn. jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu.
11. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
13. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
14. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju Gości od godziny 9:00 do godziny 22:00 po wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji.
15. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
16. Obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00
17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty przechowamy przez 2 tygodnie.
19. Gości korzystający z parkingu otrzymują bezpłatnie stałe miejsce parkingowe. Prosimy o nie przestawianie auta w inne miejsce parkingowe.
20. Akceptujemy obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu bez dodatkowej opłaty jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.
21. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
22. Gościom nie wolno dokonywać zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznymi, które nie naruszają funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
23. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.marino.afr2.pl

Kontakt

ul. Bursztynowa 15
76-034 Sarbinowo
pensjonatmarino@wp.pl